Menu

IMG_20170321_124026

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą

Zakres naszych pracy w związku z inwestycją obejmował m.in.:

 • oświetlenie uliczne (linia zasilająca wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych z oprawami ulicznymi),
 • likwidacja kolizji z istniejącymi liniami kablowymi nN oraz SN,
 • budowa systemu kanalizacji teletechnicznej.
 • IMG_20170411_130332
 • IMG_20170411_133339
 • IMG_20170526_112920
 • IMG_20170411_143132
 • IMG_20170321_082728
 • IMG_20170321_110033
 • IMG_20170321_124026
 • IMG_20170404_095431
 • IMG_20170404_123637