Menu
Analiza jakości energii elektrycznej

Analiza sieci elektroenergetycznej

 

Usługa polega na pomiarze parametrów sieci elektroenergetycznej w celu m.in.:

 • określenia jakości dostarczanej energii elektrycznej,
 • oceny efektywności energetycznej
 • określenia rzeczywistej mocy zapotrzebowane,
 • doboru urządzeń kompensujących moc bierną,
 • rozpoznania przyczyn awarii urządzeń oraz problemów z ich funkcjonowaniem,

Pomiary parametrów sieci wykonywane są specjalistycznym analizatorem. Pozwala on zarówno na bezpośredni odczyt w czasie rzeczywistym, jak i na długoterminową rejestrację wielkości charakteryzujących energię elektryczną, takich jak:

 • napięcia fazowe i międzyfazowe (wartość skuteczna, maksymalna, minimalna, szczyt, współczynnik szczytu),
 • prądy fazowe (wartość skuteczna, maksymalna, minimalna, szczyt, współczynnik szczytu),
 • moce (czynna, bierna, pozorna, harmoniczna, asymetria obciążenia),
 • wyższe harmoniczne i interharmoniczne rzędu do 50,
 • zdarzenia napięciowe – wyłączenia, przerwy, zapady, wzrosty,
 • współczynnik mocy,
 • odkształcenia prądu i napięcia – THD,
 • pomiar migotania światła.

Pomiar przeprowadzany jest bez konieczności odłączenia obiektu od sieci zasilającej dzięki elastycznym cęgom pomiarowym.